skip to main content

Vol 4, No 1: Januari 2016

Table of Contents

Articles

Rakasiwi Oktaviana Hadi Saputri, Sri Budi Lestari, Agus Naryoso, Primada Qurrota Ayun

| Language: ID
Published: 28 Dec 2015.

Ayu Sri Purnama, Sri Widowati Herieningsih, Tandiyo Pradekso, Wiwid Noor Rakhmad

| Language: ID
Published: 28 Dec 2015.

Anjar Mukti Yuni Pamungkas, Turnomo Rahardjo, Hapsari Dwiningtyas, Tandiyo Pradekso

| Language: ID
Published: 28 Dec 2015.

Kinanati Bunga Wulansari, Tandiyo Pradekso, Djoko Setiabudi, Dwi Purbaningrum

| Language: ID
Published: 28 Dec 2015.

Asti Amalina Widiyasari, M Bayu Widagdo, Musyafi Tribun Jateng, Primada Qurrota Ayun

| Language: ID
Published: 28 Dec 2015.

Aprilla Agung Yunarto, Wiwid Noor Rakhmad, Turnomo Rahardjo, Sri Widowati Herieningsih

| Language: ID
Published: 28 Dec 2015.

Aisah Putri Sajidah, Sri Widowati Herieningsih, Tandiyo Pradekso, M Bayu Widagdo

| Language: ID
Published: 28 Dec 2015.

Ayu Nabilla, Triyono Lukmantoro, Hedi Pudjo Santosa, Joyo NS Gono

| Language: ID
Published: 28 Dec 2015.

Sarah Veradinata Purba, Hedi Pudjo Santosa, M Bayu Widagdo, Primada Qurrota Ayun

| Language: EN
Published: 28 Dec 2015.

Osa Patra Rikastana, Turnomo Rahardjo, Lintang Ratri Rahmiaji, Adi Nugroho

| Language: ID
Published: 28 Dec 2015.

Rian Irmawan, Agus Naryoso, Sri Budi Lestari, Nurriyatul Lailiyah

| Language: ID
Published: 28 Dec 2015.

Ambar Rakhmawati, Agus Naryoso, M Bayu Widagdo, Joyo NS Gono

| Language: ID
Published: 28 Dec 2015.

Wahyu Satria Utama, Nurist Surayya Ulfa, Sri Widowati Herieningsih, Turnomo Rahardjo

| Language: EN
Published: 29 Dec 2015.

Nicolas Handoko Raharjo, Hedi Pudjo Santosa, joyo Ns Gono, M Bayu Widagdo

| Language: ID
Published: 29 Dec 2015.

Zahra Natty Fakhrana, Agus Naryoso, Dwi Purbaningrum, Nurriyatul Lailiyah

| Language: ID
Published: 29 Dec 2015.

Annisya Winarni Putri, Tandiyo Pradekso, Sri Widowati Herieningsih, Wiwid Noor Rakhmad

| Language: ID
Published: 29 Dec 2015.

Rieda Anindita Putri, Djoko Setyabudi, Dwi Purbaningrum, Lintang Ratri Rahmiaji

| Language: EN
Published: 29 Nov 2015.

Arbi Azka Wildan, Agus Naryoso, Sri Budi Lestari, Lintang Ratri Rahmiaji

| Language: ID
Published: 29 Dec 2015.

Zamratul Khairani Z, Sri Budi Lestari, Dwi Purbaningrum, Agus Naryoso

| Language: EN
Published: 29 Dec 2015.

Desy Nurulita, Agus Naryoso, Sri Budi Lestari, Nurriyatul Lailiyah

| Language: EN
Published: 29 Dec 2015.

Fetiyana Luthfi Prihandini, Agus Naryoso, Adi Nugroho, Joyo NS Gono

| Language: ID
Published: 29 Dec 2015.

Debi Astari, Hedi Pudjo Santosa, Agus Naryoso, M Bayu Widagdo

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Putri Saraswati, Triyono Lukmantoro, Djoko Setiabudi, Candra Sateria

| Language: ID
Received: 30 Dec 2015; Published: 30 Dec 2016.

Dina Tasyalia Dachman, Triyono Lukmantoro, Djoko Setiabudi, Candra Sateria

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Adi Sukma Waldi, Agus Naryoso, Sri Budi Lestari, Primada Qurrota Ayun

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Herusna Yoda Sumbara, Triyono Lukmantoro, Lintang Ratri Rahmiaji, Titiek Hendriama

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Frans Agung Prabowo, Triyono Lukmantoro, Lintang Ratri Rahmiaji, Titiek Hendriama

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Dubha Kaldota Diptapramana, Agus Naryoso, Adi Nugroho, Nurriyatul Lailiyah

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Fitri Damayanti, Triyono Lukmantoro, Lintang Ratri Rahmiaji, Titiek Hendriama

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Astifah Asdir, Sri Budi Lestari, Agus Naryoso, Dwi Purbaningrum

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Frieda Isyana Putri, Hapsari Dwiningtyas S, Triyono Lukmantoro, Joyo NS Gono

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Dimas Setiawan Hutomo, M Bayu Widagdo, Musyafi Tribun Jateng, Primada Qurrota Ayun

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Drasthya Estha Ghany, Nurist Surayya Ulfa, Djoko Setiabudi, Dwi Purbaningrum

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Eka Puspita Ageng P., Sri Widowati Herieningsih, M Yulianto, Nurriyatul Lailiyah

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Nisa Bela Dina, Hapsari Dwiningtyas S, Joyo NS Gono, Lintang Ratri Rahmiaji

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Selo Pangestu Imawan, Djoko Setyabudi, Agus Naryoso, Wiwid Noor Rakhmad

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Anugrah Beta Familio, Djoko Setyabudi, Agus Naryoso, Wiwid Noor Rakhmad

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Wafda Afina Dianastuti, Lintang Ratri Rahmiaji, Sri Budi Lestari, Agus Naryoso

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Handono Priambodo, Turnomo Rahardjo, Triyono Lukmantoro, Adi Nugroho

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Diah Rukmi Ambarwati, Hedi Pudjo Santosa, Adi Nugroho, Nurriyatul Lailiyah

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Aditya Gilang Gifari, Djoko Setyabudi, Triyono Lukmantoro, Candra Sateria

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Pandu Hidayat, Turnomo Rahardjo, Adi Nugroho, Triyono Lukmantoro

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Arlinda Nurul Nugraharini, Taufik Suprihatini, Turnomo Rahardjo, Lintang Ratri Rahmiaji

| Language: ID
Published: 30 Dec 2015.

Fitri Kaniyah, Sri Budi Lestari, Agus Naryoso, Dwi Purbaningrum

| Language: ID
Published: 31 Dec 2015.

Restu Ayu Mumpuni, Turnomo Rahardjo, Taufik Suprihatini, Primada Qurrota Ayun

| Language: ID
Published: 31 Dec 2015.

Taufik Indra Ramadhan, Djoko Setyabudi, Tandiyo Pradekso, M Bayu Widagdo

| Language: ID
Published: 31 Dec 2015.

Tri Yoga Adibtya Tama, Turnomo Rahardjo, Adi Nugroho, Triyono Lukmantoro

| Language: ID
Published: 31 Dec 2015.

Fitri Nur Hidayat, Djoko Setyabudi, Agus Naryoso, Wiwid Noor Rakhmad

| Language: EN
Published: 31 Dec 2015.

Devi Yuhanita Qorina, Djoko Setyabudi, Agus Naryoso, Wiwid Noor Rakhmad

| Language: EN
Published: 31 Dec 2015.

Oithona Gracelia R. Hutabarat, Adi Nugroho, Agus Naryoso, Joyo NS Gono

| Language: ID
Published: 31 Dec 2015.

Taufik suprihatini, nuriyatul Lailiyah, Sri widowati Herieningsih

| Language: ID
Published: 4 Jan 2016.

Puji Purwati, Hedi Pudjo Santosa, Lintang Ratri Rahmiaji, Primada Qurrota Ayun

| Language: ID
Published: 4 Jan 2016.

Fathimatul Muyassaroh, Triyono Lukmantoro, Hapsari Dwiningtyas, Sri Budi Lestari

| Language: ID
Published: 4 Jan 2016.

Melani Ria, Taufik Suprihatini, Sri Widowati Herieningsih, Nurriyatul Lailiyah

| Language: ID
Published: 4 Jan 2015.

Shintaloka Pradita Sicca, Wiwid Noor Rakhmad, Dr Sunarto, M Yulianto

| Language: ID
Published: 4 Jan 2016.