skip to main content

Jurnal Empati: Volume 8, Nomor 4, Tahun 2019 (Oktober 2019)

Table of Contents

Research Articles

Dona Damayanti, Hastaning Sakti

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26509
Received: 21 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
655-664

Amastasia Candra Mustofa, Anggun Resdasari Prasetyo

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26510
Received: 21 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
665-671

Aji Setiawan, Adi Dinardinata

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26535
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
672-677

Alfiyani Rahmawati, Erin Ratna Kustanti

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26533
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
678-683

Tsara Firdaus, Dian Veronika Sakti Kaloeti

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26534
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
684-693

Ali Muliawiharto, Achmad Mujab Masykur

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26536
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
694-705

Rohmatus Sholikhah Sholikhah, Achmad Mujab Masykur

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26513
Received: 21 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
706-716

DISTARINA NURLAILI RAKASIWI, Ika Zenita Ratnaningsih

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26515
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
717-724

Fairuz Dhiya Nur Rizqi, Annastasia Ediati

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26516
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
725-730

YESIKA OKTAVIA SIHOTANG, Dinni Asih Febriyanti

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26517
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
731-738

Hilda Amanda, Siswati Siswati

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26518
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
739-747

AMANDA ESTI SETIANIK, Siswati Siswati

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26519
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
748-757

INDAH AYU MUFIDA, Siswati Siswati

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26520
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
758-765

Jauhar Fakhri Widodo Tjokromihardjo, Endang Sri Indrawati

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26521
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
766-772

Wina Klarissa Salsabila, Endang Sri Indrawati

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26522
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
773-780

Siti Istiqomah, Salma Salma

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26523
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
781-786

Endari Lugina Utami, Achmad Mujab Masykur

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26524
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
787-801

EDITH DEWANI ANGGARIT RATRI, Achmad Mujab Masykur

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26525
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
802-815

EMILIANA MILKA NURMALITA, Yohanis Franz La Kahija

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26526
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
816-823

AFINA QURRATA AINI, Ika Zenita Ratnaningsih

| Language: ID | DOI: 10.14710/empati.2019.26527
Received: 22 Jan 2020; Published: 22 Jan 2020.
824-835