Skip to Main Content

Vol 4, No 5 (2016): Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)

Artikel Skripsi Wisuda Oktober 2016 (lanjutan)

Table of Contents

Kesehatan Lingkungan

Mawaddah Salwa, Nur Endah Wahyuningsih, Mateus Sakundarno Adi

Views: 387 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
1-10

Meidia Atika Sari, Sulistiyani Sulistyani, Niki Astorina Yunita Dewanti

Views: 350 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
11-17

Miftah Hermaning Putri, Nurjazuli Nurjazuli, Hanan Lanang Dangiran

Views: 153 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
19-26

Mufidatul Khasanah, Suhartono Suhartono, Dharminto Dharminto

Views: 389 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
27-34

Muhammad Imam Ma'arif, Suhartono Suhartono, Niki Astorina Yunita Dewanti

Views: 239 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
35-43

Nafifah Rahmayanti, Nur Endah Wahyuningsih, Resa Ana Dina

Views: 92 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
44-51

Naftani Chandra Dini, Nurjazuli Nurjazuli, Niki Astorina Yunita Dewanti

Views: 147 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
52-59

Norma Arinda Kesuma, Sulistiyani Sulistyani, Budiyono Budiyono

Views: 122 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
60-66

Novia Aditama

Views: 351 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
67-76

Nurul Fitria, Nur Endah Wahyuningsih, Retno Murwani

Views: 274 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
77-84

Pradipta Dhimasrasta Santya Putra, Sulistiyani Sulistyani, Budiyono Budiyono

Views: 272 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
85-93

Prasti Widyorini, Nur Endah Wahyuningsih, Retno Murwani

Views: 109 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
94-99

Pudjaningrum Pudjaningrum, Nur Endah Wahyuningsih, Yusniar Hanani Darundiati

Views: 481 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
100-108

Purnomo Purnomo, Tri Joko, Niki Astorina Yunita Dewanti

Views: 238 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
109-118

Putri Budiastuti, Mursid Rahadjo, Niki Astorina Yunita Dewanti

Views: 479 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
119-118

Putri Setyo Wulandari, Suhartono Suhartono, Dharminto Dharminto

Views: 207 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
125-133

Rani Novianis Rizky Saputri, Budiyono Budiyono, Suhartono Suhartono

Views: 133 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
134-141

Raynaldi Raynaldi, Nur Endah Wahyuningsih, Resa Ana Dina

Views: 146 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
142-150

Rianasari Rianasari, Suhartono Suhartono, Dharminto Dharminto

Views: 142 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
151-159

Rismawati Rismawati, Budiyono Budiyono, Suhartono Suhartono

Views: 168 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
160-169

Riza Nurul Husna, Nur Endah Wahyuningsih, Dharminto Dharminto

Views: 527 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
170-177

Rr Sarah Fadhilah Nafisa, Tri Joko, Onny Setiani

Views: 464 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
178-186

Safira Fatichaturrachma, Suhartono Suhartono, Dharminto Dharminto

Views: 204 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
187-195

Shalichah Talita, Nurjazuli Nurjazuli, Hanan Lanang Dangiran

Views: 348 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
196-203

Sinta Nugraheni Dewi, Tri Joko, Niki Astorina Yunita Dewanti

Views: 408 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
204-212

Wahida Inayatun Nikmah, Yusniar Hanani Darundiati, Budiyono Budiyono

Views: 352 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
213-219

Widya Gian Argintha, Nur Endah Wahyuningsih, Dharminto Dharminto

Views: 123 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
220-228

Yunita Rahmawati, Sulistyani Sulistyani, Budiyono Budiyono

Views: 187 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
229-237

Zulfa Oktavia, Budiyono Budiyono, Niki Astorina Yunita Dewanti

Views: 274 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
238-245

Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

Adi Nur Rahman, Priyadi Nugraha Prabamurti, Emmy Riyanti

Views: 925 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
246-258

Agnes Nova Astrida Purba, Syamsulhuda BM, Zahroh Shaluhiyah

Views: 828 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
259-267

Anisa Maulidea Binita, VG. Tinuk Istiarti, Laksmono Widagdo

Views: 817 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
268-276

Dea Afra Firdausy, Emmy Riyanti, Besar Tirto Husodo

Views: 233 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
277-283

Debora M. Siahaan, VG. Tinuk Istiarti, Bagoes Widjanarko

Views: 207 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
284-290

Hana Maulida Muflikhah, Bagoes Widjanarko, Anung Sugihantono

Views: 187 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
309-315

Herini Dwi Widiyanti, Syamsulhuda Syamsulhuda, Anung Sugihantono

Views: 103 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
316-320

Indah Pratiwi Lumban Gaol, Kusyogo Cahyo, Ratih Indraswari

Views: 153 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
321-329

Lia Winahyu, Besar Tirto Husodo, Ratih Indraswari

Views: 256 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
330-338

Mia Kartika, Laksmono Widagdo, Anung Sugihantono

Views: 1858 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
339-346

Ninda Ayu Pangestuti, Syamsulhuda BM, Aditya Kusumawati

Views: 132 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
347-353

Nurul Mukminah, VG Tinuk Istiarti, Syamsulhuda BM

Views: 117 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
354-361

Prilianting Asri Wulanningrum, Emmy Riyanti, Kusyogo Cahyo

Views: 448 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
362-369

Ririn Wulansari, VG Tinuk Istiarti, Kusyogo Cahyo

Views: 206 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
379-388

Siti Munawaroh, Kusyogo Cahyo, Syamsulhuda BM

Views: 565 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
389-394

Yunida Halim, Syamsulhuda BM, Aditya Kusumawati

Views: 630 |
Published: 2 Nov 2016.
PDF
395-405