skip to main content

PENGARUH LAMA WAKTU PERENDAMAN KERANG HIJAU (Perna viridis) MENGGUNAKAN BUAH TOMAT (Lycoperdicum esculentum) TERHADAP PENURUNAN KADAR LOGAM TIMBAL (Pb)

*Rizki Mahardhika  -  , Indonesia
Putut Har Riyadi  -  , Indonesia
Akhmad Suhaeli Fahmi  -  , Indonesia

Citation Format:
Abstract

Kerang hijau makan dengan cara menyaring makanan yang terdapat pada perairan. Oleh sebab itu, daging kerang hijau berpotensi besar tercemar logam berat timbal, kerang hijau yang mengandung logam berat yang tinggi jika dikonsumsi dapat meracuni tubuh manusia. Kandungan asam sitrat dalam buah tomat diharapkan dapat menurunkan kadar logam berat timbal yang terkandung dalam bahan pangan khususnya kekerangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lama perendaman terbaik pada kerang hijau dengan menggunakan larutan buah tomat terhadap kadar residu logam berat timbal dalam daging kerang hijau. Penelitian ini menggunakan model Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan pada sampel yaitu lama waktu perendaman 30 menit, 60 menit, 90 menit. Data parametrik dianalisa dengan uji ANOVA, sedangkan data non-parametrik menggunakan uji Kruskal Wallis. Hasil penelitian menunjukan bahwa lama waktu perendaman 90 menit kerang hijau menggunakan larutan buah tomat memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar timbal, kadar air, dan pH dalam daging kerang hijau, tetapi tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar protein. Hasilnya sebagai berikut kadar timbal kerang hijau (0,39 ± 0,05 ppm); kadar timbal larutan buah tomat (0,50 ± 0,05 ppm); kadar protein (8,24 ± 0,29%); pH (5,19 ± 0,01); kadar air (84,51± 0,09%); dan overall acceptance organoleptik (7,4 ± 1,25).

Fulltext View|Download
Keywords: Timbal, Asam sitrat, Tomat, Kerang hijau

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.