skip to main content

Vol 4, No 2 (2016): MARET

Table of Contents

Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Ajeng Retno Yunita, Ayun Sriatmi, Eka Yunila Fatmasari

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11919
Published: 5 Apr 2016.
1-9

Feby Rahmawati, Ayun Sriatmi, Sutopo Patria Jati

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11921
Published: 5 Apr 2016.
10-19

Epidemiologi dan Penyakit Tropik

Faya Azjka Iftita

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11922
Published: 5 Apr 2016.
20-28

Gizi Kesehatan Masyarakat

Bulan Putri Intan Raisa Cindy, Suyatno Suyatno, Siti Fatimah Pradigdo

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11923
Published: 5 Apr 2016.
29-37

Dwi Ayu Novitasari, M. Zen Rahfiluddin, Suroto Suroto

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11924
Published: 5 Apr 2016.
38-45

Fasella Dizka Febrinsa, Laksmi Widajanti, Siti Fatimah Pradigdo

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11925
Published: 5 Apr 2016.
46-54

Meivy Dwi Putri

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11926
Published: 5 Apr 2016.
55-67

Tri Wahyuni, Laksmi Widajanti, Siti Fatimah Pradigdo

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11927
Published: 5 Apr 2016.
68-75

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Intan Dwi Cahyani, Ida Wahyuni, Bina Kurniawan

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11928
Published: 4 Apr 2016.
76-85

Nurul Ufuk Nuansa, Ekawati Ekawati, Baju Widjasena

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11929
Published: 5 Apr 2016.
86-96

Priska Ruth Dantje, Baju Widjasena, Suroto Suroto

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11930
Published: 5 Apr 2016.
97-107

Syifa Chairunnisa, Baju Widjasena, Suroto Suroto

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11931
Published: .
108-118

Kesehatan Lingkungan

Anisa Nur Fitri Setiarini, Mursid Rahardjo, Onny Setiani

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11937
Published: 5 Apr 2016.
119-128

Devy Noviandhita Anggarani, Mursid Rahardjo, Nurjazuli Nurjazuli

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11939
Published: 5 Apr 2016.
139-148

Erlin Fitria Dewi, Suhartono Suhartono, Mateus Sakundarno Adi

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11940
Published: 5 Apr 2015.
149-159

Lintang Sekar Langit

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11941
Published: 5 Apr 2016.
160-165

M.T Oktafeni Atur Pamungkas

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11942
Published: 5 Apr 2016.
166-175

Rainy Rifta, Budiyono Budiyono, Yusniar Hanani Darundiati

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11943
Published: 5 Apr 2016.
176-185

Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

Adhiana Aysha Rohman, Syamsulhuda Syamsulhuda, Anung Sugihantono

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11965
Published: 10 Apr 2016.
186-193

Aliyatur Rosyidah

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11966
Published: 10 Apr 2016.
194-202

Delima Rahayu Istiqomah, Kusyogo Cahyo, Ratih Indraswari

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11967
Published: 10 Apr 2016.
203-212

Dinda Permatasari

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11968
Published: 10 Apr 2016.
213-221

Muhammad Saifuddin Gehapsa

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11969
Published: 10 Apr 2016.
222-227

Yulia Ratih

| DOI: 10.14710/jkm.v4i2.11971
Published: 10 Apr 2016.
238-246