KAJIAN BIOLOGI PERIKANAN PADA CUMI – CUMI Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835) YANG DIDARATKAN DI TPI TAMBAK LOROK SEMARANG Study on Fisheries Biology of Indian Squid (Photololigo duvaucelii d’Orbigny, 1835) in TPI Tambak Lorok Semarang Download