ilmu komputer ; informatika

Editorial Team

Editors

  1. satriyo adhy
  2. Ms Rismiyati Rismiyati, Informatics Diponegoro University

Section Editor

  1. Ms Rismiyati Rismiyati, Informatics Diponegoro University