SEBARAN DAN KEPADATAN TERIPANG (HOLOTHUROIDEA) DI PERAIRAN PANTAI PULAU PRAMUKA, TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA Download