PENGARUH PEMBERIAN JUS APEL FUJI (MALUS DOMESTICA) DAN SUSU TINGGI KALSIUM RENDAH LEMAK TERHADAP KADAR KOLESTEROL HDL DAN LDL PADA TIKUS SPRAGUE DAWLEY HIPERKOLESTEROLEMIA Download